QUẠT THÁP STADLER FORM MẦU TRẮNG

Giá bán:3.290.000